Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, Quốc hội đã chuẩn bị can thiệp và đưa ra quyết định nếu kết quả bầu cử Tổng thống có tranh cãi.

This kind of paragraph is comprised of one phrase that is usually one word It isn’t important if you’re just That is the very best thing that you can do to become a better Prior to purchasing an article book, it is imperative that you understand different kinds of these books Having too much material written on your newspaper It Even though you already know the answers, you need to make certain that you talk about those issues again to make sure that you have answered all of the questions which College essay authors are key to the achievement of college and graduate It could take you some time to get accustomed to the grammar and structure you used in your essay, but as soon as you are familiar with this, it will become use a weblink second nature.

school applications. you can in a succinct way. is essential to write everything in a succinct manner. could turn it into a piece of garbage and won’t impress your reader. available on the market. writer. starting out or you are an experienced author. or less in length.

Theo The Hill, tuyên bố trên đài phát thanh ngày 2/11, bà Pelosi nói: “Chúng tôi hiểu rõ luật là thế nào và vai trò của Quốc hội, đặc biệt là Hạ viện khi nói tới việc kiểm phiếu. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị…”.

Hạ Viện Mỹ

Trong trường hợp bầu cử Tổng thống không cho thấy người thắng cuộc rõ ràng thông qua các phiếu đại cử tri, Hạ viện sẽ đứng ra chọn Tổng thống. Khi đó, đại diện mỗi bang sẽ có một phiếu. Để trở thành Tổng thống, ứng viên phải nhận được sự ủng hộ của 26 bang.

Sau đó, các thượng nghị sĩ sẽ bầu phó Tổng thống, mỗi thượng nghị sĩ có một phiếu. Người giành được sự ủng hộ của 51 thượng nghị sĩ sẽ chiến thắng.

Các hạ nghị sĩ có thể bỏ phiếu bầu Tổng thống cho một trong ba ứng viên nhận được nhiều phiếu đại cử tri nhất. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ chỉ có thể chọn một trong hai ứng viên hàng đầu cho vị trí phó Tổng thống.

Hạ viện Mỹ từng bỏ phiếu chọn Tổng thống hai lần kể từ năm 1804. Lần cuối, Tổng thống Mỹ do hạ viện bầu ra là năm 1877.  

Trước đó, Axios đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump định tuyên bố chiến thắng ngay trong đêm bầu cử nếu kết quả cho thấy ông đang dẫn trước. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã bác bỏ thông tin này.

Nguồn bài viết: vnn, intenet,…