Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và tử vong vẫn chưa có chiều hướng giảm. Cùng HTS thực hiện đầy đủ các biện phòng, chống dịch bệnh và tạo thói quen có lợi sức khỏe để chiến thắng COVID nhé.

Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Nhưng khi tất cả chúng ta cùng đồng sức đồng lòng, đại dịch sẽ nhanh chóng bị khống chế và đẩy lùi.

Best wish for you!