Trong bài viết trước, HaiTrungShipping đã giải thích sơ qua về khái niệm Trọng Lượng Thể Tích. Việc quá dội trọng lượng thể tích khiến bọn mình đau đầu thật nhiều. May là sau vài ngày suy nghĩ, HTS đã đi đến một giải pháp tạm được coi là ổn hơn so với trước, dù tốn thời gian rất nhiều.

1- Đo khối lượng và kích thước (Dài x Rộng x Cao) tất cả các thùng. Đánh số theo thứ tự.

2- Lập trình một chương trình tự động tối ưu hoá cách quấn thùng. Chương trình sẽ tự cho biết ghép thùng nào vào thùng nào thì sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tính oversize. Ví dụ: cùng 1 kích thước mà thùng 5 quá nặng, thì sẽ được ghép với thùng 7 và thùng 8 nhẹ tênh.

Đây là ví dụ của việc quấn thùng. Có khi phải quấn 4 hay 5 thùng lại mới đạt được đúng chuẩn trọng lượng thể tích.

3- Quấn ni-lông công nghiệp vào các thùng được chỉ ra ở bước 2. Như trên thì thùng 5 + 7 + 8 sẽ được hãng máy bay xem là 1 thùng.Làm thêm bước này tốn thời gian cân đo và quấn, nhưng bù lại giảm thiểu chi phí tối đa cho khách.

Phụ đẩy pallet lên xe.
Hàng đầy cả xe…

Note thêm là cuối tuần rồi được sự ủng hộ của quý vị, hàng của công ty đi được hơn 1.5 tấn (dù một tuần đi hai lần). Kín cả xe tải bự luôn

I’m Pro-essay-writer personally more familiar with kinstant and feel it’s so easy to use even an untrained novice can create professional-looking kindle books.