Tháng 5 năm 2016, HaiTrung Shipping hợp tác, hỗ trợ đại lý cargo đầu tiên tại Bellaire, TX.Tháng 5 năm 2018, HaiTrung Shipping chào đón đại lý thứ 10 tại Atlanta, GA.Nhân sự kiện này, HaiTrung Shipping quyết định khuyến mãi, bỏ việc tính phí vận chuyển nội địa cho hàng dưới 3kg. Dù nhu cầu mua và ship hàng của quý khách là ít hay nhiều, ở đây, cũng đã có chúng tôi lo. :d