Blog

HaiTrung Shipping và mốc 50 tấn hàng.

Hôm nay có nhà đầu tư hỏi về mức độ phát triển của HaiTrung Shipping trong năm rồi. Bọn mình mới yêu cầu report tổng từ hãng máy bay, ngồi xem lại không tin được vào mắt mình. Đây là chart 6 tháng cuối năm ngoái. Jun 1 là từ ngày 1 tới 15 tháng 6. Jun 15 là từ ngày 15 tới 30 tháng 6. Cứ thế…

Cao điểm là tháng 12/2017 rồi. Từ ngày 1-15/12 bay 21.50 tấn hàng. Từ ngày 15-31/12 bay 28.27 tấn. Tính ra trong tháng 12 rồi, HaiTrung Shipping đã góp phần vận chuyển và thông quan gần 50 tấn hàng từ Mỹ về Việt Nam.

Cứ nghĩ đến công ty bé nhỏ của bọn mình, trong một tháng thôi đã góp phần vận chuyển – mang lại niềm vui cho hàng ngàn người, tự nhiên thấy vui vui, cảm thấy việc bọn mình đang làm mang một ý nghĩa gì đó tích cực.

(Chưa nhắc đến việc hơn nửa năm rồi vì nhiều lý do tạm hoãn việc đi mở rộng đại lý. Năm nay quay lại làm việc này thôi)…