Đêm Halloween này, bạn muốn Trick or Treat? Nếu là trick, xin lỗi bạn, chúng tôi không có. Tại HaiTrung Shipping, chúng tôi chỉ có những viên-kẹo ngọt ngào, ngon lành mà thôi…

Xin nhắc lại, chương trình khuyến-mãi ngọt ngào của HaiTrung Shipping, $6/kg MIỄN PHỤ THU, kéo dài đến ngày 9 tháng 1 năm 2021.

Đến với HaiTrung Shipping, để nhận được những “treat” ngọt ngào nhất nhé.