Ngày đầu phải chạy lên kho hãng mà rạch ra đếm từng kiện lại như thế này đây…
Ngày đầu phải chạy lên kho hãng mà rạch ra đếm từng kiện lại như thế này đây…

Ngày xưa, nói thơ mộng ra là cái thuở ban đầu bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, mỗi lần đi hàng là một cực hình. Đóng hàng khó, chất hàng lên pallet khó, nhưng khó cái đó là khó sức trâu sức người, việc đếm hàng mới là việc nhức não nhất. Trước mỗi lần làm giấy tờ bay, phải đi một vòng đếm thùng để biết số lượng thùng còn báo hãng máy bay. Sau đó, khi chất lên pallet, phải đếm lại lần nữa, để chắc chắn rằng con số là đúng, mình không chất dư thùng nào hay thiếu thùng nào đi đợt này. Hậu quả của việc đếm sai thùng thì không bút vở nào tả xiết, phải chạy lên sân bay rọc ra ngồi đếm và xác nhận lại với nhân viên quản kho bên kho Mỹ. Giả sử xui sao, ví dụ thật ra có 98 kiện, mà cả mình lẫn kho bên Mỹ đều đếm thành 100, thì khi về tới Hong Kong hay Đài Loan, khi nhân viên ở đó đếm lại thấy sai, họ phải giữ lô hàng để tìm xem 2 kiện hàng (không có thật) kia thất lạc ở đâu, rồi lại phải làm đơn xin đổi giấy tờ đủ thứ. Thế nên, việc biết đếm là việc trọng đại. Đợt đi hàng nào cũng ít nhất 3 ông đứng đếm, và 10 lần thì hết 9 lần thì 3 ông ra 3 số khác nhau. Lí do là khi chất hàng lên pallet, thùng kích thước không đều nên phải nhét chỗ này chỗ kia, nhiều khi đếm thiếu 1 thùng nhỏ nằm kẹp giữa 2, 3 thùng to. Rồi nhiều khi 3 ông thống nhất con số xong, lại phải chạy lên kho rạch ra đếm với nhân viên trên đó vì sai, và nhận kèm cái liếc mắt:“thought Asians were good at math”

Bắt đầu quấn. Chất thùng thế này mà đếm thì mệt kinh.

Giờ có giải pháp, 1 cái pallet cuốn wrap đen xì xì lại thành 1 kiện bự duy nhất (1 Piece), 1 chuyến bay có 6 pallets thì khai thành 6 kiện, thế là xong, hàng vừa chắc, vừa đẹp, lại dễ đếm.

——————–

Câu hỏi đặt ra là: giải pháp đơn giản thế, tại sao không nghĩ ra từ đầu, để đếm sai từa lưa thế? Thật ra, hãng máy bay ban đầu không cho mình cuốn lại thành 1 piece như thế, vì hàng mình ít, họ phải chất lên nhiều chuyến khác nhau. Giả sử mình có 500kg hàng, họ thấy máy bay này còn trống 300kg, họ sẽ lấy cho đủ 300kg nhét vào máy bay đó, rồi khi nào có chỗ ở máy bay khác, lại nhét 200kg còn lại. Như vầy bất lợi ở chỗ nhiều lúc quăng lên quăng xuống lạc hẳn vài kiện của mình, có khi hơn tuần sau mới về lại. Hay khi về Việt Nam, lô đầu về rồi vẫn chưa thông quan được vì chưa đủ, để ở kho sân bay chờ lô sau, vừa tốn tiền, vừa sợ mất hàng vặt. Sau này lượng hàng nhiều, mới deal xin hẳn luôn được 1 khoảng trống ở bụng cố định trên máy bay chở hàng, đi 1 loạt là cả mấy “kiện” bự như thế. Khoẻ hơn nhiều…

Tải cả kiện lên xe tải.

Một chút chia sẻ, để thấy thành công là cả 1 quá trình, có làm mới biết, mới học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn.