Trích email Cathay Pacific gửi HTS

Trong bức email này, đại diện hãng bay nói bọn mình rằng lô hàng của bọn mày cân lên 890kg, nhưng hãng sẽ tính 1268kg (chargeable weight) vì là hàng quá khổ. Tính ra bị tính phụ trội hơn 40%.

Trong lĩnh vực shipping, ngoài trọng lượng thật, còn có một khái niệm là trọng lượng thể tích, theo DHL định nghĩa: Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó choán chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích cỡ)”.

Bởi vậy dù báo rất kĩ đối với những mặt hàng cồng kềnh mà nhẹ có thể bị tính theo trọng lượng thể tích và giá sẽ cao hơn so với trọng lượng thật, nhiều khách vẫn nghĩ rằng bọn mình vẽ rắn thêm chân ngồi cố tình bịa ra để charge thêm phí. Như đợt trước có cái chậu tắm em bé bằng nhựa, cân lên chỉ có 3.5kg thôi, nhưng tính trọng lượng thể tích lên tới 15kg. Bọn mình biết tính thế chênh lệch cho khách lên tới gần $70, nhưng đúng là bọn mình không có cách nào khác .

Nên khách nào sau này tính ship hàng nào cồng kềnh, xin liên hệ trước bọn mình để được tư vấn để khỏi bỡ ngỡ nhé.

Cám ơn các bạn.

It’s also the best formatter https://pro-essay-writer.com/ i’ve found currently available on the market.