Thủ tục về nước cho người Việt tại Mỹ

Người Việt Nam tại Mỹ muốn về nước cần lưu ý hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục đối với từng đối tượng như sau:

Thẻ Xanh Mỹ

1. Người có thẻ xanh (thường trú nhân)

Nếu về Việt Nam dưới một năm:

– Chỉ cần thẻ Xanh còn hiệu lực ít nhất sáu tháng.

– Visa của Việt Nam.

Cần lưu ý, tuy ở ngoài Mỹ trên sáu tháng dưới một năm vẫn có thể dùng thẻ Xanh để trở lại nhưng nếu ở ngoài Hoa Kỳ từ sáu tháng trở lên thì khi vào quốc tịch là có vấn đề vì ở ngoài Mỹ từ sáu tháng trở lên là tạo ra tình trạng “mất liên tục về cư trú” một trong những điều kiện để không được nhập tịch.

Nếu về Việt Nam trên một năm:

– Cần visa của Việt Nam.

– Giấy phép tái nhập cảnh (Re-Entry Permit). Lưu ý Giấy phép tái nhập cảnh chỉ có hiệu lực hai năm.

Hiện nay, thủ tục xin Giấy phép tái nhập cảnh đã thay đổi. Trước đây có thể nộp đơn (mẫu I-131) khi còn ở Mỹ nhưng có thể về Việt Nam trước khi nhận được Giấy phép tái nhập cảnh. Nay thủ tục xin Giấy phép tái nhập cảnh buộc đương đơn phải lăn tay tại đây mới được phép rời đi.

Đại sứ quán Mỹ tại VN

2. Người vào Mỹ theo diện Fiance

– Nếu chưa có thẻ Xanh thì phải dùng giấy Advance Parole để trở lại Mỹ. Vì Passport Việt Nam còn hạn nên không cần xin Visa của Việt Nam.

– Nếu có thẻ Xanh tạm (Conditional Resident) thì có thể dùng thẻ Xanh này để trở lại Mỹ nhưng thẻ này phải còn hiệu lực ít sáu tháng (thẻ Xanh tạm chỉ có 2 năm hiệu lực). Nếu xin Giấy phép tái nhập cảnh thì Giấy phép tái nhập cảnh chỉ có thời hạn hiệu lực bằng thời hạn hiệu lực trên thẻ Xanh. Nếu hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam.

3. Người vào Mỹ theo diện di dân chưa có thẻ Xanh

Người vào Mỹ theo diện di dân như được cha mẹ, con, anh, chị em, vợ/chồng bảo lãnh khi tới Mỹ sẽ nhận được thẻ Xanh trong vòng từ vài tuần lễ đến vài tháng. Nếu vì khẩn cấp phải về Việt Nam liền thì có thể dùng visa định cư (immigrant visa) dán trên hộ chiếu Việt Nam để trở lại, nhưng visa này chỉ có hiệu lực sáu tháng nên phải trở lại Mỹ trước khi hết hạn. Nếu vì lý do nào đó phải ở lại Việt Nam lâu hơn thì người nhà phải gửi thẻ Xanh về Việt Nam cho mình để trở lại Mỹ.

4. Người tị nạn

Người vào Mỹ theo quy chế tị nạn và chưa có thẻ Xanh muốn trở lại Mỹ phải xin giấy Giấy thông hành cho người tị nạn (Refugee Travel Document). Nếu có hộ chiếu Việt Nam (Vietnamese Passprort) còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam.

5. Những trường hợp tuyệt đối không được rời khỏi Mỹ

Người có án thuộc loại hình sự (felony) như trộm cắp, sử dụng buôn bán hay sở hữu vũ khí, sử dụng bạo lực, hành hung vợ con, sử dụng tàng trữ hay buôn bán cần sa, ma túy thì tuyệt đối không được ra khỏi Mỹ.

Địa chỉ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hoa Kỳ:

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036

Điện thoại: +001-202-8610737

Fax: +001-202-8610917 ; 8611297

Email: : info@vietnamembassy.us , consular@vietnamembassy.us

Website: www.vietnamembassy.us; www.vietnam-ustrade.org

– Giờ địa phương so với Việt Nam Mùa đông: – 12 giờ.

2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston – Texas (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 5251Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056

Điện thoại: +001-713.850.1233; 7138771326; 7138400096

Fax: +001-713.871.0312; 7138100159

Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ

3. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Điện thoại: +1-0415-922-1707

Fax: +1-0415-922-1848

Email: consul.sanfrancisco@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamconsulate-sf.org

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 317-7051

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +14

4. Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

Điện thoại: +1-212-6440594 / 6440831

Fax: +1-212-6445732

Email: info@vietnam-un.org

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -11(mùa hè) và -12 giờ(mùa đông).

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ