*Gói Custom

4 h Sữa Similac, quần áo, kẹo, 1h thuốc OEplazon, 1 h thuốc bôi da, 5 kem dưỡng da,1 hộp trà