Nhiều bạn hỏi rằng: công ty tên HaiTrung Shipping nghĩa là gì? Hai Trứng Shipping? Hái Trúng Shipping? Xin thưa, HaiTrung Shipping đơn giản là lấy từ tên của 3 thành viên: 2 người tên Hải, 1 người tên Trung, ghép lại mà thành. Xong, lại có bạn hỏi, hình trước là 2 Hải, thế còn Trung đâu? Xin trả lời là ai hỏi Trung đó, có Trung đây.

Trung phụ trách mảng vận hành chính của HaiTrung Shipping, chuyên làm việc trực tiếp với hãng bay, bên thông quan và vận chuyển, để đảm bảo cho hàng của các bạn luôn đảm bảo tốc độ bay nhanh chóng và an toàn.

Đây là hình Trung tập luyện vất vả để đảm bảo đủ thể lực khuân vác và xử lý hàng của các bạn, trong đợt vừa rồi HaiTrung Shipping khuyến mãi mạnh…

I’m Trung !

Trung vẫn than là lượng hàng gửi về tuy nhiều nhưng deadlift vẫn chưa “sướng”. Các bạn tiếp tục ủng hộ HaiTrung Shipping đi để Trung có động lực nâng cao sức khoẻ nào.